Je psihoterapija koristna?

This image has an empty alt attribute; its file name is fondo-acuarela-azul_76539-218.jpg

Zakaj bi se odločil/a za prvo uro psihoterapije?

Več poguma je potrebnega pri soočenju z lastnimi sencami in s temnimi ulicami naše družbe kot ga potrebuje vojak na bojišču.

William Butler Yeats

Psihoterapija ni taka kot fizika ali matematika, kjer je rezultat jasen in predvidljiv. Spremeljivke, ki jih vnašamo v to enačbo so drugačne narave in jih ne moremo meriti na isti racionalen dokončen način. Terapija je proces spreminjanja, rasti, razstavljanja in sestavljanja. Kljub tej neopredeljenosti rezultatov terapije obstaja veliko raziskav o uspešnosti in pozitivnih učinkih psihoterapije. Na temo pozitivne učinkovitosti transakcijske analize je cela vrsta študij, ki so dostopne na spletu: https://www.instatpi.com/efectividad-del-at

Povzetek nekaterih raziskav o učinkovitosti si lahko preberete tudi:

Povedati svojo zgodbo je del zdravljenja travmatičnega dogodka…pomaga po-ustvariti in ponovno sestaviti strukturo.

Elisabeth Kübler-Ross

Pri odločitvi za prvi obisk je to lahko vzpodbuda.

Naše odločitve se oblikujejo na podlagi medsebojnega vplivanja in pogosto se lahko zanesemo le na naš občutek.

Objavil Nada Odar

Psihoterapevtka transakcijsko analitične smeri.