Stik

Photo credit: Andraž Čoralič

Psihoterapijo in svetovanje izvajam preko spleta.

Terapija poteka enkrat tedensko, cena terapije (60 minut) je 40€ z možnostjo dogovora.

Uvodno srečanje traja uro in pol.

Sem članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), Slovenskega združenja za Transakcijsko analizo Sloventa in Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), ki bdijo nad etičnostjo naše stroke.

Končujem četrti letnik relacijske transakcijske analitične psihoterapije. Leta 2019 sem pridobila status specializantke. Končala sem študij Propedevtike na Univerzi SFU v Ljubljani in študij Etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti.

Vodi me iskrenost in iskanje bistvenega v življenju, ker se ob poplavi vseh “moraš”, “morala bi”, izgubi rdeča nit. Zanima me človek, ki je pri vsem napredku, ki ga je dosegel še vedno precej neveden glede svojega notranjega doživljanja. Študij Etnologije in kulturne anotropologije me je premamil predvsem zato, ker sem verjela in verjamem še danes, da razumevanje drugih kultur in drugačnih načinov življenja doprinašajo h globljemu razumevanju človeka.

Navdihuje me zen praksa, kar vključujem v svoje delo in življenje. Poleg tega je moj največji navdih narava, predvsem gore, ki s svojo tišino zaobjamejo ves hrup v naših glavah.

Samosotojne poti po svetu so mi omogočile spoznanje, da lahko zaupam lastni poti, ki je edinstvena za vsakega izmed nas. Sami jo moramo prehoditi, odkrivati in negovati. S tem se rodi spoštovanje do drugih in zavedanje, da nismo sami, da pripadamo. Lahko si pomagamo, se vzpodbujamo in navdihujemo.

Vesela bom vsakega vašega vprašanja.