Stik

Photo credit: Andraž Čoralič

Psihoterapijo in svetovanje izvajam preko spleta in na Bledu.

Terapija poteka enkrat tedensko, cena terapije (60 minut) je 40€.

Sem članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), Slovenskega združenja za Transakcijsko analizo Sloventa in Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), ki bdijo nad etičnostjo naše stroke – etični kodeks.

Leta 2019 sem na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA) pridobila status specializantke transakcijske analize. Končala sem študij Propedevtike na Univerzi SFU v Ljubljani in študij Etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Vodi me iskrenost in iskanje bistvenega v življenju, ker se ob poplavi vseh “moraš” in “morala bi” bistvo hitro izgubi. Zanima me človek, ki pri vsem napredku, ki ga je dosegel še vedno težko vzdržuje odnos znotraj in zunaj sebe. Študij Etnologije in kulturne anotropologije me je premamil predvsem zato, ker sem verjela in verjamem še danes, da nam razumevanje različnih kultur in načinov življenja omogoča spoznanje globlje povezanosti s seboj in svetom. Vsak je heroj oz. heroina svoje zgodbe življenja, vsak človek je enkraten in nenadomestljiv.

Navdihuje me zen praksa, kar vključujem v svoje delo in življenje. Poleg tega je moj največji navdih narava, predvsem gore, ki s svojo tišino zaobjamejo naše bitje.

Samosotojne poti po svetu so mi omogočile spoznanje, da lahko zaupam lastni poti, ki je edinstvena. Vsaka pot je edinstvena, tudi tvoja, upaj si jo odkriti.

Vesela bom vsakega vašega vprašanja.