Stik

Psihoterapijo in svetovanje izvajam v Radovljici, Gorenjska cesta 25.

Terapija poteka enkrat tedensko, cena terapije (60 minut) je 40€.

Sem članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), Slovenskega združenja za Transakcijsko analizo Sloventa in Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), ki bdijo nad etičnostjo naše stroke – etični kodeks.

Leta 2019 sem na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA) pridobila status specializantke transakcijske analize. Končala sem študij Propedevtike na Univerzi SFU v Ljubljani in študij Etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Vodi me iskrenost in iskanje bistvenega v življenju, ker se ob poplavi vseh “moraš” in “morala bi” naša avtentičnost hitro razblini. Zanima me človek, ki pri vsem napredku, ki ga je dosegel, še vedno težko vzpostavlja odnos s seboj in z drugimi. Študij Etnologije in kulturne anotropologije me je premamil predvsem zato, ker sem verjela in verjamem še danes, da nam razumevanje preteklosti, različnih kultur in načinov življenja omogoča spoznanje globlje povezanosti s seboj in svetom. Vsak človek je v teoriji TA OK, ima možnost razumevanja in ima možnost sprementiti se. Vsak človek je enkraten in nenadomestljiv.

Navdihuje me zen praksa, kar vključujem v svoje delo in življenje. Poleg tega je moj največji navdih narava, predvsem gore, ki s svojo tišino in veličino navdahnejo telo, da popusti tesnobnost in zadiha.

Samosotojne poti po svetu so mi omogočile spoznanje, da lahko zaupam lastni poti, ki je edinstvena. Vsaka pot je edinstvena, tudi tvoja, upaj si jo odkriti.

Vesela bom vsakega vašega vprašanja.