Je psihoterapija koristna?

Zakaj bi se odločil/a za prvo uro psihoterapije?

Več poguma je potrebnega pri soočenju z lastnimi sencami in s temnimi ulicami naše družbe kot ga potrebuje vojak na bojišču.

William Butler Yeats

Psihoterapije ni tako kot fizika ali matematika, kjer je rezultat jasen. Spremeljivke, ki jih vnašamo v to enačbo so drugačne narave in jih ne moremo meriti na isti racionalen dokončen način. Gre za proces, ocena je občutek, ta pa je zelo spremenljiv. Kljub tej neopredeljenosti rezultatov terapije obstaja veliko razikav o uspešnosti in pozitivnih učinkih psihoterapije. Na temo učinkovitosti transakcijske analize je cela vrsta študij. In le-te so v prid uspešnemu učinku.

Povedati svojo zgodbo je del zdravljenja travmatičnega dogodka…pomaga po-ustvariti in ponovno sestaviti strukturo.

Elisabeth Kübler-Ross

Pri odločitvi za prvi obisk je to lahko vzpodbuda.

Potem je to vaša odločitev, ko vidite kaj vam ta nov prostor ponuja in česa ne. Naše izkušnje se oblikujejo z medsebojnim sooblikovanjem in včasih se lahko zanesemo le na naš občutek.